Det er et stadig økende behov for din støtte til millioner av foreldreløse barn over hele verden.

  • Mer enn 17 millioner barn vil dø av sult i år.
  • HIV/AIDS epidemier produserer foreldreløse i et antall verden ikke har sett før.
  • Det er finnes ca 143 foreldreløse barn i verden i dag
  • Hvert 15. sekund mister et barn foreldrene sine på grunn av AIDS

Støtt et barn

Ved å gi 360 kr i måneden vil du sørge for at et foreldreløst barn mellom 3-10 år får en framtid på Heroes of the Nation. Et barn blir reddet ut av farlige og usikre situasjoner til et kjærlig hjem, hvor de får mat, utdannelse, medisinsk hjelp m.m. Vår visjon er større enn kun disse grunnleggende behovene. Vi har forplikter oss til å gi foreldreløse barn en fremtid fylt med håp gjennom å utruste dem med det de trenger for fremtidig suksess. Din økonomiske støtte kan være med å forandre fremtiden til et barn. (Støtt et barn)

Heroes Impact Fond

Nye livsforvandlende muligheter og prosjekter presenteres for Heroes of the Nation på regelmessig basis. Når du gir til Heroes Impact Fond, vil din donasjon bli brukt der det er mest nødvendig:

  • –          Matmangel
  • –          Foreldreløse barn
  • –          Businessprosjekter
  • –          Medisinske nødssituasjoner
  • –          Pionerprosjekter og initiativ

Din gave tillater oss å respondere raskt på behovene som blir presentert for oss. Heroes Impact Fond benytter din donasjon der behovene er størst.