Heroes Kjennetegn

Heroes of the Nation er ikke noe typisk barnehjem! Det som skiller oss fra andre er disse fire forskjellige kjennetegn:

IDENTITET

Heroes of the Nation tar til seg foreldreløse barn i et kjærlig og omsorgsfullt fellesskap. Fra første dag på campus, blir barna fortalt at de er unike, dyrebare og at de er skapt til storhet. HTN bruker terapi for å gjennopprette et positivt bilde etter ulike traumer. Hvert barn vet at det er ikke noen grenser for hva som kan bli oppnådd.


UTDANNELSE OG LEDERSKAPSTRENING

HTN myndiggjør foreldreløse barn til å bli deres nasjons fremtidige ledere. Hvert barn får en god utdanning som forbereder dem til å utmerke seg på skolen og gå videre til universitet, og derfra bli ledere i samfunnet. HTN-barn blir også trent i entreprenørskap, samfunnstjeneste, og utstyrt med ferdigheter for livet.


SOSIAL RETTFERDIGHET

Våre barn blir lært opp til å se på seg selv som en del av løsningen for samfunnets behov for endring. Gjennom det de ser og erfarer, vil barna lære gleden som kommer ved å bidra til sosial rettferdighet.


SELVFORSYNENDE

HTN fokuserer på økonomisk utvikling og forvandling av hele samfunn. Vi etablerer lokale bedrifter som gir inntekter til barnehjemmet, jobber til lokalsamfunnet og yrkesopplæring for våre barn. Denne  banebrytende  entreprenørorienterte modellen tillater HTN campusene til å være selvberget. I 2011 ble 23% av driftskostnadnene dekket av bedrifter stiftet og drevet av HTN.