Selvforsynt

HTN fokuserer på økonimsik utvikling og transformasjon av hele samfunn.

Vi starter lokale bedrifter som kan genere inntekt for barnehjemmet, jobber for samfunnet, og yrkestrening for våre barn.

Denne entrepenørmodellen vil bidra til at HTN campusen kan bli selvforsynt.

Vår medisinske klinikk er et godt eksempel på enterpenørskap i praksis. Doktorene gir behandling til våre barn og til lokalsamfunnet. Pengene som kommer inn går tilbake til klinikken slik at den kan fortsette med rimelig behandling! Avgangselever fra HTN har en plattform hvor de kan lære og gå i praksis hos den medisinke klinikken.